Бъдеще

Какви ще бъдат ренесансовите хора на XXI век

·

До скоро се смяташе, че светът е на тесните специалисти, а ренесансовите личности са такива, които не знаят какво искат, могат от всичко по малко т.е нищо, а „знанието носи печал“. Тази концепция обаче е на път да се промени драстично и един от големите трендове за бъдещето на работата е именно завръщането на образа на ренесансовия човек на сцената на динамично променящия се свят.

Психологът Михай Чиксентмихай отбелязва:

„По време на работа хората се чувстват сръчни и предизвикани и затова се чувстват по-щастливи, силни, креативни и удовлетворени. В свободното си време хората чувстват, че по принцип няма какво да се прави и уменията им не се използват, и затова са склонни да се чувстват по-тъжни, слаби, скучни и недоволни. И въпреки това те биха искали да работят по-малко и да имат повече свободно време“

Какво означава този противоречие? Означава, че ще променим представата си за това какво е „работа“.

Ренесансовите хора или полиматите са хора, които подобно Леонардо да Винчи преследват новаторски начинания и имат високи постижения в много области. Леонардо е бил еднакво успешен в сфери от анатомията, през архитектурата до живописта и приложната физика. Той е най-важната личност на Ренесанса и от там и понятието „ренесансов човек“ – индивид, който подхранва любопитството си през целия си живот и преследва знания, умения и постижения в на пръв поглед различни области. Полиматите не израстват никога напълно, те продължават да се развиват през целия живот. Ето защо такива хора пасват като ключ в ключалка на концепцията за lifelong learning, която е не само широко популяризирана, но и политически подкрепена, като бъдеща реалност.

Какво общо има ренесансовият човек с бъдещето на труда?

С развиването и разширяването на AI технологията, увеличаването на продължителността на живота и др., бъдещето на работата ще изисква от хората да мислят по различен начин и да възприемат нови парадигми по отношение на това какаво изобщо е „работа“. Хората ще се възползват максимално от технологиите и търсенето на баланса между личен и професионален живот ще се замести от идеала за ренесансовия човек.

Ако могат да се групират ролите и сферите, които ще присъстват в живота на хората в някаква комбинация и в някакъв момент, то те биха очертали и образа на новия полимат на XXI век. Кои са те?

Предприемач – с активна роля в стартиране на дългосрочни проекти (бизнес, социални или лични). По същество това е мисия, която задвижва процес, който води към конкретни резултати;

Спортист – следва режими на физическа годност и здраве за сила, издръжливост, адаптация, дълголетие и жизненост;

Финансистпроизвежда материални приходи и планира инвестиции за бъдещ просперитет;

Емпатинвестира в култивиране на здрави взаимоотношения; изграждане на интимност и споделяне на ценности;

Политиксъвестен гражданин поемащ лидерска роля в политиката, общността, културните промени, икономиката;

Артист проектира личния си уникален мироглед чрез символични форми;

Учен – развива умения за наблюдение, изследване, и експериментиране и участва в начинания, които създават нови знания;

Философ – задава големите въпроси за природата на Вселената, доброто, формулира кодекс от принципи, които да ръководят действията му;

Всяка една от тези роли ще е нужна за новите ренесансови хора които ще преследват предизвикателства, които тези роли тестват и развиват.

Какво мислите за бъдещето на работата? Необходима ли е креативната гъвкавост? Имате ли проекти в множество области?

За повече задълбочаване в темата, препоръчваме: