Тренд

Какво трябва да знаят учителите и преподавателите за поколението Z

·

 

Gen Z е много разнообразно.
Поколение Z е най-разнообразното поколение досега, а достъпът до висше образование на младежи от расови или етнически малцинства е несравнимо по-висок от този на предишни поколения. Това поколение също така знае, че многообразието е полезно за обществото и твърдо застава срещу неравенството.

Точният преподавателски отговор на това е да помага и да поощрява дебата и различните гледни точки. За това преподавателите трябва да познават първо собствената си култура, социалните интереси, целите и моделите на мислене, които виляят на културата, да идентифицират личните си пристрастия и да разпознават елементите на културния фон. На следващо ниво да разбират други култури отвъд повърхността (и стереотипите), да помислят добре за езика, думите, с които общуват с учениците си по смислен начин, да включват мултикултурна литература и др.

Pages: 1 2 3