Тренд

Какво трябва да знаят учителите и преподавателите за поколението Z

·

Поколението Z е може би най-интересното поколение в момента, то включва както ученици, така и завършили университет. Според изследователския център Pew, това са хората, родени между 1997 и 2012 година. За разлика от предишното поколение (милениалите), с които споделят една дигитална и технологична основа, има съществени разлики в начина, по който gen Z учат, развиват се и функционират в класната стая и на студентската скамейка.

Това е сериозно предизвикателство пред преподавателите, които със сигурност вече са усетили особеностите на gen Z и вече разбират нуждата от адакватно адаптиране към характеристиките им в класната стая.


Има три основни аспекта, с които всеки преподавател трябва да се съобрази, когато работи с gen Z.

Учениците и студентите от това поколение са родени в дигитална среда.
Може би знаете какво е
digital native – поколението Z са първите, които не познават живот без дигитални технологии. За тях Интернет, Google, смартфоните не са просто удобни инструменти, а са неразривна част от техния живот. Те са заобиколени и имат достъп до информация по всяко време и дори създават дигитално съдържание (чрез родителите си) още докато са ембриони. Учениците и студентите искат незабавна обратна връзка за заданията, точно както го очакват от социалните медии. Те жадуват за автономия в образованието си и искат да вземат решения за това какво ще научават и как ще го използват.

Адекватният преподавателски отговор не би трябвало да бъде да отвлича gen Z от технологиите, а да се ангажира с тях в процеса на обучение. Това включва от използване на софтуер и технологични инструменти, през активен диалог, вместо дълги лекции, до визуални ефекти, графки, мултимедия и други дигитални похвати, които правят материала по-лесно усвоим за учащите се. В комуникацията е важна бързата обратна връзка, използването на бързи съобщения, вместо срещи и много важно – студентите от gen Z са свикнали да получават постоянно актуализираща се информация, така че разяснението защо една тема е важна и с какво е приложима в реалния свят е като лакмус за меродавност за поколението Z.

Pages: 1 2 3