Технически умения

На кои въпроси трябва да си отговорим, преди да определим финансовата си усточивост

·

Има много начини човек да направи финансов самоанализ, но много малко хора реално го правят. Докато слушаме новини за финансови рейтинги и икономически показатели, които в повечето случаи са лоши, то предпочитаме да не мислим за това, което ще се случи при внезапно сътресение с нас самите. А това е най-важното нещо, за което трябва да мислим.

Съществуват финансови онлайн калкулатори (например този на CNNmoney), но те малко или много са съобразени с други икономически реалности. По-важно е открито да отговорим на няколко въпроса, които да осветят полето на финансовото ни състояние и здраве, така че да поставим основата на правилния самоанализ. Откъде да започнем? От тук:

  • На колко години сме и какъв е нашият годишен доход?

  • Колко плащаме за жилище, сметки и храна на месец?

  • Какъв е нашият дълг по кредитни карти и банкови заеми?

  • Колко месеца можем да си позволите да не работим, ако спрем сега?

  • Какъв процент от дохода ни спестяваме или инвестираме?

  • Притежаваме ли странични източници на доход и ако да, какви са те?

  • Имаме ли застраховка живот и вноски към допълнителен пенсионен фонд?

Основното, което трябва да научим, когато отговаряме на въпросите, е не каква е сумата на спечелените пари, а как се справяме с тях – доколко сме подготвени за шок, грижим ли се за безопасността и старостта си, и дали сме потънали прекалено много в дългове.