Бъдеще

Какво е обратно наставничество, за какво служи и може ли да бъде от полза за кариерата

·

През 1999 година Джак Уелч, бивш главен изпълнителен директор на General Electric, възлага на 500 топ мениджъри на компанията да идентифицират млади служители, които биха могли да ги научат да използват Интернет. Това е първата програма за обратно наставничество или reverse mentoring в света, а Джак Уелч се смята за основоположник на този тип програми.

Концепцията днес е очевидна – възрастните имат опита, но младите са по-възприемчиви и гъвкави към новостите и промените, а приближаването между цифровите умения на милениалите (и следващото поколение) до опита на възрастните поставя компаниите в много печеливша ситуация. Целта на всяка програма за обратно наставничество е да се актуализират знанията и уменията на по-възрастните, но не само. Ползите са двустранни – по този начин се генерират нови модели на лидерство при младите и се култивират ценни качества като търпение и толерантност например.

За компаниите има поне пет ключови причини да включват програми за обратно наставничество в образователното си портфолио: дават нов, свеж поглед поглед, стимулират потенциални лидери, дават възможности за обучение, вписващо се реално в концепцията за учене през целия живот, по-младите получават по-задълбочена представа за това как работи бизнеса, терминологиите, отношенията и културни норми, и разбира се такива програми разрушават междупоколенческите стереотипни нагласи и бариери.

Тайната на успеха на обратното наставничество е премахването на пристрастното мислене, където по-възрастните служители виждат младите като твърде млади, за да могат да ги научат на нещо. А от страна на младите ментори се изисква да са търпеливи и толерантни към факта, че пред себе си имат хора, които нямат тяхната дигитална предразположеност, но са с безценен опит, от които те също се възползват.

Този добродетелен механизъм определено може да се превърне в полезна част от кариерата в организацията, в която работят млади и по-възрастни хора. Ако вече блестите като изполващи дигиталния свят за разрешаване на проблеми, то имате правилната визитка да предложите услугите си като ментор и да се поставите на радара на потенциалните бъдещи мениджъри в компаниите.

Най-горещите сектори, където обратното наставничество е от голямо значение, са страшно много – от държавната администрация, през търговски компaнии, маркетинг компании, информационни технологии – полето за reverse mentoring е широко, а за хората, които действат сега в тази посока, бъдещето е светло.