Бъдеще

Какво е онлайн асистент

·

Все повече хора базират бизнеса си в интеренет, ето защо нуждата от онлайн асистенти е нарастващ тренд. Нека разгледаме основните функции, за които онлайн асистентът в света на цифровите технологии изпълнява:

Поддържа и координира работен календар;

Помага при онлайн проекти;

Събира информация от Интернет и анализира данни;

Прави онлайн резервации (хотели, превозни средства и т.н) в случай на планирано пътуване/ събития;

Изпълнява административни задания;

Организира процеси;

Поддържа социални мрежи;

Работи с документация.

Техническите и гъвкавите умения, които помагат за успешното реализиране на пазара на виртуални услуги за онлайн асистента са:

Технически умения:

Познаване на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и др.); ⁣⁣⁣⁣

Познаване на основните на Social Media Marketing;

Езикова грамотност и владеене на чужд език;

Познаване на етиката на кореспонденцията и телефонния разговор;

Гъвкави умения:

Самостоятелно мотивиране;

Критично и логично мислене;

Комуникация; ⁣

Управление на времето;

Аналитичност и логично мислене;

Способност за изслушване;

Внимание към детайлите.