Кариера

Какво е и как се прави сайт-резюме?

·

Една от най-добрите форми на автобиография e личен сайт-резюме. В повечето случаи такива сайтове са екстри и донякъде се припокриват с един добре оформен профил в LinkedIn, но не напълно и говорят много за амбицията и отношението на кандидата. Те привличат вниманието с графика и дизайн, но трябва да са съставени правилно. Първото правило е, че всичко в такъв сайт трябва да е ясно и точно.

Кои са важните елементи на един сайт-резюме?
– Основните данни (име, фамилия, снимка, представяща ви в добра светлина).
– Позицията, за която кандидатствате, както и специализацията и ключовите професионални умения. Така веднага ще бъдете идентифициран като напълно квалифициран кандидат.
– Контакти (телефон, имейл, връзка към профил в
LinkedIn, ако имате). Важно е да присъстват на всяка страница от сайта ви, защото никога не знаете кога работодател ще реши да се свърже с вас.
– Трудов опит в обратен хронологичен ред (с внимание върху конкретната позиция)
– Образование (отново само специализираните знания от значение за позицията)
– Препоръки (предишни работодатели, клиенти, партньори с данни за контакт)

Допълнителни незадължителни раздели:
– Порфолио (подходящ за хора с творчески професии, където потенциалният работодател може да види примери за работата ви).
– Биография (дайте възможност на работодателя да ви опознае по-добре, ако поиска). Това обикновено не се иска в традиционна автобиография, но е една допълнителна екстра. Тук е мястото да напишете нещо, което да не изрежда сухи факти, а да разкаже по-топла, оживена история.

Последна проверка
– проследете дали всичко, което трябва да съдържа сайта ви действително е налично.
– проверете за граматични и стилистични грешки.
– погледнете снимката си и си отговорете на въпроса: „Този човек изглежда ли като надежден служител?“
– проверете всички социални мрежи, които имате за неподходящо съдържание и го премахнете (или ограничете). Преглеждането на социалните профили на кандидатите е все по-често срещана практика сред работодателите.

А сега изберете уебсайт платформа, информирайте се за предлаганите планове (за целите на сайт-резюме можете да използвате и напълно безплатни опции), изберете това, което ще ви представи най-добре и действайте.