Опит

Какво трябва да знаят работодателите за поколението Z?

·

Като се има предвид, че поколението Z са пораснали в период на икономическа рецесия, то има логика да се очаква, че тези хора са прагматични и търсят стабилна работа мотивирана на първо място от желанието за сигурност. Но дали е наистина така? Не. Оказва се, че картината е с доста повече нюанси по отношение на кариерните стремежи, стиловете на работа, основните ценности и поведения, образование и мироглед като цяло.

Например, според изследване на Deloitte, докато заплатата е много важен фактор при взимане на решения за работа, поколението Z оценява заплатата по-малко от всяко друго поколение. Те не биха се жертвали за скучна работа, заради високо заплащане. Младите хора също така правят все по-етични избори, така че компаниите и работодателите ще трябва да положат усилия да ги спечелят с действия спрямо по-широк набор от обществени предизвикателства като устойчивост, изменение на климата, многообразие и др.

Но най-новото поколение навлизащо в работната сила не може да бъде разглеждано извън по-широкия контекст на това как работата се променя и развива. От етичните въпроси, които касаят сътрудничеството между човека и машината, до това как хората ще планират бъдеще и кариери, когато са на 50-60 годишна възраст, всичко това ще се отрази и на отношенията с поколението Z.

Бъдещето на работата ще бъде белязано от завръщането на ренесансовата фигура – човек с много таланти, интереси и области на познание, което ще изисква сливане на четири основни ключови работни умения: дигитални и технологични, аналитичени, умения за управление на бизнес и творчески умения.

Какво означава това за работодателите?

Поколението Z ще изисква. Тях няма да ги избират, а ще избират и ще предпочитат места, където към тях и кариерата им се отнасят с личен подход. За да ги привлекат, работодателите ще трябва да променят мисленето си и да се адаптират бързо в крак с промяната на средата. Това означава разработване на стабилни програми за обучение и лидерство с осезаем фокус върху многообразието.

  • Ще разработват профила на „идеалния служител“, чрез дори повече стажантски програми, ще наемат интелигентни и талантливи хора и ще ги съпоставят в различни роли.
  • Все повече партньорства на университетско ниво ще се осъществяват, за да се привличат повече жени-кандидати за технически позиции;
  • Ще има мрежови кариерни пътеки с многоообразие на работните формати;
  • Ще се създадат вътрешни пазари, които да отговарят на динамични и конкретни проекти, за които са нужни конкретни набори от умения;
  • Ще се използва експертния опит на поколенията Х, милениалите и бумърите, който да помогне на поколението Z да заеме лидерска позиция;
  • Ще става все по-важна привлекателността и репутацията на компаниите, за да бъдат желани.