Опит

Обученията в България – много, качествени и достъпни

·

Научени уроци: преориентиране към разработка на собствени или купуване и наемане на онлайн платформи за обучения

Всяка организация е изправена пред различни предизвикателства и се е наложило да вземе различни управленски решения по отношение на вътрешнофирмените обучения след настъпването на пандемията от новия корона вирус (SARS-CoV-2).

Ежедневният опит на Lirex например показва, че посоката, в която компанията работи още от края на миналата година с разработването на собствена онлайн платформа и обучения, е правилна и успешна.

От Modis възнамеряват да работят по посока създаване на още повече възможности за развитие и увеличаване на броя на часове, прекарани от един служител в обучение, както и на разработване на по-детайлни доклади, свързани с обучителната дейност на всеки служител в компанията и най-търсените обучения и технологии, така че да имат по-добър анализ на общата картина по отношение на развитието на служителите.

От компанията планират също да използват все по-активно „e-learning” платформата, която са закупили, и да създадат все повече кариерни възможности в компанията въз основа на онлайн „reskilling” и сертификационни програми.

От Software Group BG разкриват, че вече са предприели промени в политиката на компанията по отношение на обученията вследствие на натрупания опит.

Някои от тях са свързани с увеличаване инвестицията в онлайн обучения, повишаване дела на вътрешните дистанционни обучения, все по-активно използване на онлайн обучения, ресурси и съвременни технологии – видео-разговори, споделени екрани, споделени работни пространства, виртуални класни и дискусионни стаи, чат-групи за определено обучение, общности за учене. От компанията посочиха и че осигуряват по-гъвкави форми за учене, които позволяват адаптиране на продължителността на ученето спрямо индивидуалните нужди, разпределят часовете на обучение във времето, така че служителите да прекарват по-малко часове на ден, но редовно време в учене, прилагат и микро-ученето като подход.

С подкрепата на Lirex, Modis, Software Group BG

По темата работи Констанца Кадънкова

Pages: 1 2 3 4