Опит

Обученията в България – много, качествени и достъпни

·

Ефективността на обученията – факторът, който се следи много внимателно

Тестове, анкети, вътрешни програми, метрики – различни са механизмите и инструментите, с които се проследява ефективността на проведените вътрешнофирмени обучения, които прилагат отделните организации.

„Когато става дума за различни длъжности и нива в компанията, прилагаме тестове за съответните умения/знания и следим тяхното развитие. Това ни дава възможност цифрово да отразим постигнатия прогрес и в отчетно направление, заяви Радостина Шишманова от Lirex. – Менторите водят дневник за развитието на хората, с които споделят опита и знанията си. Така имаме възможност да оценим и трудно измерими показатели, като умения за комуникация с клиенти, съобразителност в напрегнати ситуации и други.”

Шишманова обаче изтъкна, че не поставят всички колеги под един знаменател, а подхождат индивидуално, според човека, за да създадат най-добрите възможни условия за него, и по този начин да го предразположат да покаже най-доброто от себе си. „Имаме колеги, които учат по-добре от ментори, други – от примери в практиката, трети – когато сами търсят и намират различни платформи за обучението си. Разбира се, наложените вече онлайн платформи са сигурен и проверен източник на знания, но не са единственият”, подчертават от Lirex.

„След всяко обучение изпращаме анкета за удовлетворение, която след това е подробно анализирана с цел подобряване на качеството на услугата, която предлагаме предвид обстоятелствата. Освен това организираме срещи с фокус групи, както и с мениджмънта, за да получим обратна връзка, която да вземем под внимание”, разказа Мария Начева от Modis. Тя сподели, че обученията и програмите в онлайн форма се оказват ефективни и в дългосрочен план това е метод на обучение, който ще продължат да развиват и използват.

По отношение на ефективността на обученията, от Software Group BG разглеждат комплексно редица индикатори. Те държат на показатели като процент на вътрешните повишения, цялостно удовлетворение от компанията, качествена обратна връзка при срещите за оценка на представянето, задържане на новите служители след изпитателен срок, продължителност на работа в компанията, ангажираност на служителите по отношение на обученията, и следят метрики като брой преминати обучения, среден брой часове на обучение на служител, удовлетвореност от обученията, качествена обратна връзка след обученията.

„Процентът на вътрешните повишения е много показателен. На практика около 90% от ръководителите на средно ниво са повишени отвътре служители, за които във времето са се правили и се правят сериозни инвестиции за обучение и коучинг, подчерта Божана Маринова от Software Group BG – Задържането на новите служители след изпитателен срок е друг ключов показател, който говори и за това колко успешно сме се справили с въвеждащата обучителна програма, от която е част “buddy” програмата ни с 3-месечна продължителност и по време на която новият служител се обучава и наставлява от по-опитен в компанията служител. Средният процент на успешно преминалите изпитателен срок на тримесечие варира около 95%.

Продължителността на работа в компанията е показател, който също отчитаме. Средната продължителност на работа в компанията е 3 г., при средно за индустрията 2 г., като над 25% от служителите, са с опит от над 5 г. в компанията, а имаме и колеги, които са със Софтуер Груп от основаването през 2009 г. Това е огромно признание.”

Pages: 1 2 3 4