Опит

Обученията в България – много, качествени и достъпни

·

Естествена адаптация към онлайн формата – но не на всяка цена

Големите промени, които настъпват вследствие на пандемията, очевидно се отразяват в бърза адаптация и преход от присъствени към онлайн форми на обучение. ИТ секторът е водещ пример за бърза реакция и обезпеченост, което отваря море от възможности, както за обучителите, така и за обучаващите се. Компаниите адаптират наличните обучения към онлайн средата, въвеждат микро-форми на учене, като продължават да поддържат жива връзката с висшите учебни заведения, участие във форуми и конференции, споделяне на опит. Не всичко обаче може да се случва онлайн. Живият контакт при стажантските програми е от ключово значение, както за стажантите, които трябва да разберат дали са на точното място, така и за преките впечатления, необходими за правилното им насочване от страна на професионалистите.

Преходът към знанията и уменията, предавани онлайн, е бурен и хоризоните сякаш са ясни, но с особено внимание към неизбежността на живия контакт:

„Още преди пандемията ние си давахме сметка, че като ИТ специалисти, поддържащи множество сървърни системи и облачни структури, онлайн обучението е естественият път за нас. В този контекст, по време на извънредното положение, запазихме тенденцията, към която вече се бяхме насочили, а именно онлайн обученията, заяви Радостина Шишманова от Lirex За наше огромно съжаление се наложи да отложим стажантската програма, която бяхме планирали за този период. Осъзнаваме, че в голяма степен личният контакт с нашите стажанти, интерактивността и споделянето лице-в-лице играят важна роля. В същото време не сме прекъсвали изградените многогодишни връзки с висшите учебни заведения и продължаваме сътрудничеството си с тях в посока кариерно ориентиране и развитие на студентите. Включването ни във форуми и инициативи се осъществява активно и по план.“ 

“Започнахме процес на актуализиране на целия ни каталог с обучения, както и адаптиране на съдържанието му спрямо онлайн функционалностите на платформата, която избрахме за обучения – Zoom, обясни Мария Начева от Modis – Също така обучихме целия отдел „Обучение и развитие” в компанията как да работи с платформата и съответно създадохме нови по-интерактивни дизайни за новопостъпилите служители на „Модис”. Промяната беше изключително положителна, защото инструктор/треньор успяха да изпробват различни онлайн платформи за водене на обучения и да обогатят познанията си в тази област, а отделно от това получиха възможност да се усъвършенстват в нов метод за обучение.”

Когато обявяването на пандемията се случи, започнахме по-активно да използваме възможностите, които технологичните решения ни предлагат – пакет с разширени функционалности на платформата Udemy, вътрешната онлайн система за обучения, Google Meet за дистанционно обучение, създаването на групови виртуални стаи за дискусия и общности за учене за времето на конкретната обучителна програма, създаване на виртуално пространство за публикуване на упражнения и други материали и организирането му по дни и теми, разказва Божана Маринова от Software Group BG –  След като приключихме обучението за техническите ръководители ни хрумна да приложим подхода за микро-учене. Стартирахме изпращането по електронна поща на кратки уроци, в които обобщаваме темите по реда на преподаване и ги представяме в лесна за достъп и усвояване форма. Друг пример е т.нар. SG Care Zone, виртуално пространство на нашата вътрешна комуникационна платформа, на която хората могат да откриват различни интересни ресурси, с които им предлагаме нови многобройни възможности за учене.”

Pages: 1 2 3 4