Опит

Обученията в България – много, качествени и достъпни

·

Социалната дистанция се превърна в норма в повечето части по света, като повлия върху начина, по който живеем. На всички нас се наложи бърза адаптация и преориентиране към новата реалност. В нея гъвкавите решения ще са все по-важни, но постоянна остава нуждата от обучение и усвояване на нови умения.

В тази партньорски проект на Mindhire ви срещаме с професионалисти от три високотехнологични компании – технологичната компания Lirex („Лирекс”), специализираната в аутсорсинг на ИТ услуги, процеси и дейности компания Modis („Модис”) и софтуерната продуктова компания Software Group BG („Софтуер Груп БГ”), за да разберем какво се случва на пазара нa обучения в ИТ сектора в България. Първата част на разговора ни с тях можете да прочетете тук.

Обученията – разнообразие и достъпност

Като представители на индустрия, която е силно обвързана със знанието, ИТ компаниите постоянно разширяват порфолиата си от възможности за обучения още от входа. На пазара има търсене на таланти, конкуренцията за вниманието на кандидатите е голяма, а организациите, опериращи в България, развиват все по-дизайнерски поглед към развитието на служителите си.

Ако планирате кариера в ИТ сферата, то има много добри новини. Обученията са много, качествени и достъпни. Норма, а не изключение, са входящи ориентации, онбординг обучения, въвеждащи програми за служители още от първия ден. Остават актуални менторските програми и възможностите за стажове. Силен аспект се очертават и възможностите за надграждане не само на технически познания, но и на разширяване на личностния капацитет от меки умения и лидерство. Компаниите дават възможности за участие и в сертификационни курсове, за които служителите трябва да отговарят на определени критерии.

За да предоставят максимум разнообразие и качество, организациите развиват системи, в които нюансите в подходите са особено интересни. Ето какво споделиха експертите.

„Използваме множество платформи за онлайн курсове, включително имаме разработена и собствена такава, заедно с електронна система за изпитване. Особено важна част от нашето ноу-хау в обученията ни (въвеждащи и поддържащи) са изготвените документации и схеми на действие за различните процеси и услуги, които предлагаме на нашите клиенти. През годините наблюдаваме и се убедихме, че общуването между хората в екипа, споделянето на личен опит и менторството, без значение от комуникационния канал (лице в лице, чат системи, конферентни разговори) е не само утвърден метод за предаване на знания, но и асоцииране на колегите към екипа и компанията. Това е още един от методите, които използваме активно”, посочи Радостина Шишманова, директор „Човешки ресурси в  Lirex.

“В момента предлагаме само виртуални обучения и програми, които се провеждат през Zoom платформата за всички служители в няколко направления: „Бизнес умения и управление на проекти“, „Майкрософт офис“, технически курсове, и такива за развиване на меки умения. Също така си сътрудничим с външни доставчици по повод „Програми за развитието на лидерски умения“ като те също се провеждат онлайн. Обученията са разделени на по-кратки модули, но повече на брой предвид формата на водене на обученията. Освен това продължаваме да водим технически и езикови академии, обучения за новопостъпили, както и „Менторство” изцяло онлайн”, обясни Мария Начева, ръководител на отдел „Обучение и развитие“, Modis.

Божана Маринова, директор „Човешки ресурси“ на Software Group BG акцентира върху силната култура на учене в компанията: “Традиционно провеждаме няколкомесечна присъствена обучителна академия, т.нар. SG Academy, която е предназначена за лидерите на всички нива в нашата организация, и за ролите, които работят с клиенти. Провеждаме изключително добре приети вътрешни обучения, посветени на технически и управленски теми. Пример за това е 5-месечната глобална вътрешна програма за обучение на техническите ръководители на проекти. На помощ в ученето ни е и вътрешната онлайн система за обучения, SG Sensei, посредством която предлагаме също вътрешно разработени обучения. В допълнение, осигуряваме достъп до обучителни платформи като Pluralsight и Udemy, които дават възможност на колегите в удобно за тях време и с удобно темпо да се запознават с достиженията както на техническата, така и на управленската мисъл. Външните обучения, конференции, семинари и сертификационни курсове са също част от многобройните ни предложения за обучение.”

Pages: 1 2 3 4