Социални умения

Най-важната фраза за продуктивното общуване

·

Умението да се общува и преговаря може да помогне не само в кариерата, но и в живота. И е полезно не само за хората от бизнес средите, а и за личните взаимоотношения. Всеки разговор, в който искаме да постигнем нещо, на практика е преговаряне. Постоянно се стремим към нещо – повишение на заплатата, намаляване на наема, компромис с любим човек…

Професор Алън Картър от юридическия факултет на Колумбийския университет е забелязал, че по време на преговори хората задават погрешни въпроси.

По принцип въпросите биват затворени и отворени. Затворените въпроси са тези, на които може да се отговори с просто „да“ или „не“ или друга кратка форма („добре“, „нормално“, „нищо“ и др.). Отворените въпроси са тези, които предполагат по-подробен отговор и провеждане на разговор. Те „отварят“ разговора и помагат да се достигне до резултатно общуване. А Картър смята, че най-добрият отворен въпрос е простата фраза „Разкажи ми …“.

Разкажи ми…

Той е убеден, че тази покана е ключът към ефективните преговори и разбирането на гледната точка на другия човек. Когато събеседникът усети, че се опитваме да го разберем, а не просто защитаваме собствените си интереси, той инстинктивно е готов да сподели истинското си мнение, да бъде отворен за предложения и компромиси. Следователно, имаме шанс за успешен изход от всякакви ситуации.

Най-лесният начин да се тества това е в личните отношения. В края на деня поканете партньора си с „Разкажи ми за деня си“ вместо с „Как мина денят ти?“. Разликата ще бъде между смислен разговор и нищонезначещо „Добре“.