Бъдеще

Lifelong Learning: светлият хоризонт на дълголетието

·

Lifelong Learning е концепция за учене през целия живот. Тя не е съвсем нова, например UNESCO в стратегията за образование 2014-2021 вече я поставя на централно място. Но много преди това идеята е ясна и следва един обективен факт – съвременните хора живеят с десетилетия повече в сравнение с предците си. Дълголетието се дължи на няколко фактора, сред които липсата на големи и продължителни военни конфликти, напредъка на медицината и драстичното намаляване на детската смъртност.

С продължителността на живота се увеличава и активното професионално време. Това е периодът, в който един специалист може да допринесе за обществото, да постигне професионални цели, да увеличи благосъстоянието на семейството и да създаде пенсионни спестявания.

Светът обаче е бурно море и изправя съвременните хора пред все по-чести промени – ако по-рано е било норма да се работи в една професия и на едно място, то сега норма е обратното. Хората сменят не само работните си места, но и професионалната си орентация поне няколко пъти в живота си. И ако преди се знаеше, че трябва да се учи само до определена (подходяща) възраст, днес се знае, че образованието и активното учене трябва да ни съпровождат през целия живот. Не само защото ни дават по-дългосрочни професионални хоризонти и сигурност, а и защото животът е по-интересен, когато си в постоянно развитие.

Правителствените политики в развитите държави не закъсняват и прилагат активно мерки, за да дадат възможност за учене през целия живот:

  • Създаване на интернет портали за информиране за образователните възможности в зависимост от мястото на пребиваване и за онлайн образованиет на различни езици, за комуникация, разработване на курсове и консултации за допълнително образование в службите по заетостта;

  • Привличане на работодатели за разработване и насърчаване на безплатно обучение на работното място;

  • Разпределяне финансиране за безплатно висше образование за възрастни хора и субсидии за социални проекти;

  • Предоставяне на стипендии за обучение на възрастни;

Но не е необходимо човек да е присъединен по някакъв начин към формална програма, за да учи цял живот. Ученето изтрива границите между обичайните периоди на човешкия живот и вече не съвсем не обвързано задължително със студентската скамейка.

Lifelong Learning се превръща в начин на живот, един от светлите хоризонти към които можем да се стремим, когато сме любоппитни и искаме да научим повече, да се усъвършенстваме и да постигаме целите си. И ако сте на пътя на поне една от по-долните форми, то сте на пътя и на Lifelong Learning:

  • Самообучение (у дома, в библиотеки, на онлайн курсове, приложения и т.н);

  • Комуникация в професионани групи (Интернет общност, co–working)

  • Безплатни възможности, предоставени от университети и образователни центрове;

  • Пътуване;

  • Физическо развитие и спорт.