Кариера

Изкуството да напуснем работа, без да изгаряме мостовете след себе си

·

Най-важното умение в овладяването на изкуството да напуснем работа, без да изгаряме мостовете след себе си, е да сме абсолютно сигурни защо искамe да напуснем.

На този първи етап е важно да знаем, че имаме основателна причина да го направим. Първото, което трябва да се запитаме, е, дали напускането е бягство от определена ситуация или тичане към определена нова ситуация.

Ако основанието е, че искаме да започнем нова вълнуваща работа, бизнес или идея – тогава отговорът е лесен. Но, ако бягаме от ситуация, трябва много добре да преценим минусите и плюсовете т.е какви проблеми ще реши новата ситауция, за да не заместим едни проблеми с други. Разбира се в оптималния случай преди човек да напусне има в ръцете си конкретно предложение от новия си работодател. А ако се оттегля, за да прави бизнес, да има заделени средства за месеци напред.


Напускането

Предизвестие. Договорът ни обикновено е акцентирал върху срока за предизвестие за напускане. На работодателя му трябва време, за да се организира, да започне да търси друг човек за мястото ни, да осмисли процесите, така че да има максимално плавен преход. Разбира се, можем да хвърлим оставка и най-безцеремонно, но това вече е изгаряне на мостовете.

Първо на шефа, после на другите. Каквото и доверие да имаме в колегите си, напускането ни следва да се сподели първо с шефа. Тук е много важно и какво споделяме в социалните мрежи, преди да сме дали предизвестието си. Началникът определено не иска да чуе от друг, че се готвим да напуснем кораба. Разбира се , този разговор е очи в очи.

Разговорът. Голяма грешка е, да не се подготвим за разговора с шефа ни и да го проведем на изцяло емоционално ниво. Добрата стратегия е да говорим за текущата ни работа, какви са плановете ни за предход.

Pages: 1 2