социални умения

Какво всъщност означава „умения за креативно мислене“ ?