работна среда

Има ли признаци за токсична работна среда още по време на интервюто?