опит

110 000 души ще са заети в сектора на бизнес услугите и технологиите у нас до 2022 година