образование

Microsoft, LinkedIn и GitHub дават достъп до безплатни курсове и достъпна сертификация