новини

„Предприемачи в науката“ търси проектите с положително въздействие!