мотивация

От какъв тип мотивация имаме нужда, за да постигнем успеха, за който мечтаем?