знания и умения

В страната на „уникалните изживявания“ богатият речников запас ще е изключително предимство