актуално

Държавата ще поема обучението на студенти с договор за стаж