Социални умения

Най-важните гъвкави умения за кариерата

·

Hard уменията (твърдите умения) могат да се дефинират лесно – това са пряко необходимите умения за изпълнение на конкретна работа, нашият професионален набор от компетенции. Но какво са soft skills?

Soft skills или гъвкавите умения, са комплекс от свръхпрофесионални умения, които са свързани тясно с личните качества. Те са начинът по който живеем (и работим) с други хора и са част от нашата личност и жизнени умения. Придобиват се емпирично, с опита и включват комуникативни умения, креативност, способност да се поставят въпроси ясно и ясно да се дават отговори, управление на времето, етикет, умение за преговори и др.

Гъвкави умения могат да се учат и на специални курсове, уебинари и т.н, но в основата си остават производна на желанието ни да развиваме себе си като личности – сами или под влиянието на ментори.

Според LinkedIn три от най-важните умения, които трябва да притежава професионалист, са по същество гъвкави умения – кретивност, способност за убеждаване, взаимодействие и сътрудничество. Другите две в топ пет са гъвкавост и способност за адпатиране.

Прибавете към тези резултати и тенденцията на пълна или частична замяна на много професионални умения от изкуствен интелект и ето, че нуждата да приоретизирате развиването на вашите soft skills става огромна – те никога не могат да бъдат заменени от роботи.