Бъдеще

Какво е slash worker?

·

До съвсем скоро се смяташе, че определянето на точната, единствена професионална ниша е абсолютно задължително условие за успех и развитие на всеки фрийлансър. Но времената се менят и на полето се появяват нов тип работещи – slash workers.

Обичайният път на един slash worker е, след като е съкратен например, да се насочи към свободна практика, да преоцени знанията и уменията си и да ги предложи под 2 и дори повече форми като автономен работещ. В Италия например, според изследване на Acta, 80% oт фрийлансърите са съкратени служители, които поставят гъвкавостта като главно условие пред бъдещето си. Тази тенденция ще се увеличава и ускорява.

Какво е slash worker? Например журналист и инструктор по йога, или мениджър на социални мрежи и организатор на събития, архитект и туристически гид и т.н. Слаш работниците са хора, които прилагат познанията си в повече от една сфера и обикновено тези сфери не си противоречат но не е задължитлно да се допълват. Това явление се развива като резултат от увеличаването на хората, които работят на свободна практика, които само между 2011 и 2015 година в Европа са нараснали с 13%.

Ако можем да направим някакъв извод за картината само от изследването на Acta в Италия (част от проекта I-Wire в който участват 8 страни членки на ЕС), където 23% от работещите са самонаети лица (с 8% повече от средните за Европа 15 %), то типичният профил на един слаш работник е човек с висше образование (75%) и в някои случаи с докторат (20%), който предпочита свободата пред парите. 900-те направени интервюта разсейват някои митове, като например за несигурността на работното място. Едва под 5% от анкетираните дават оценка под 6 (от максимална 10) за неудовлетворение от ситуацията си.

Стремежът към самостоятелна заетост важи както за хората, които са избрали такава за постоянно, така и тези, които правят почивка между една работа и друга. Тенденцията е толкова силна, че Acta споменава появяването на „нов тип фрийлансъри, движени от свободата и контрола, които имат върху всеки аспект от работата си… Тези фрийлансъри не биха жертвали този вид независимост за по-големи приходи и сигурност ”.

Начинът, по който кризите принужават фрийлансърите да се развиват, е впечатляващ – те вършат повече работа и понякога размиват границите между различни професии. Това обаче не е задължително – много от слаш работниците използват хобитата си като начин за допълнителен доход, наред с „официалната работа“.

Проблемът са парите. 75% от фрийлансърите в Италия декларират брутен доход 30 000 евро а 23% заявяват, че са под прага на 10 000 евро брутен доход годишно, а по-малко от 10% смятат, че са защитени социално по какъвто и да е начин. Само 20% правят доброволно здравно осигуряване и допълнителни пенсионни вноски.