Тематични проекти

Какво представляват тематичните проекти на Mindhire и какъв е техния социален и бизнес ефект? 

Проектите ни представят тенденциите и обобщават добрите практиките на водещите компании в България в съответната област, предоставят на едно място качествена и вярна информация от първо лице, която не е обобщена другаде.

Нашите проекти дават още един начин на компаниите да се позиционират пред настоящите и бъдещи участници на пазара на човешки капитал в България и позволяват на компаниите:

  • Да изпратят силно послание за високо ниво на професионализъм и мислене за бъдещето в кризисна ситуация;
  • Да разширят аудиторията си от потенциални кандидати;
  • Да участват в общ проект с други компании от сродни сегменти;
  • Да споделят добрите практики в добронамерена среда;
  • Да получат полезна информация;
  • Да сътрудничат с най-новата, независима, социално мислеща дигитална платформа в България.

Стандартният формат на тематичните проекти съдържа публикация – аналитичен обзор на под темата, който не надхвърля 3 страници – макс. 6 минути за четене.

Още за тематичните проекти прочетете тук.

 

Категория: