Post Grid – Style 10

Топ приложения за работа и координация на отдалечени екипи

Работата от дистанция е в много случаи мечта, но управлението на отдалечени екипи не винаги…

Read More

Какво е STAR метод и как да го използвате при интервю

STAR е акроним на Situation, Task, Action, Result или Ситуация, Задача, Действие, Резултат. Този метод…

Read More

12 съвета как да спазите етикета по време на интервю за работа

Ключов фактор за успеха на едно интервю е познаването на етикета. Всяка част от интервю…

Read More

Как работодателите могат да са най-големите съюзници в изпълнението на новогодишните ни обещания

Новата година винаги започва доста ентусиазирано и всички си обещаваме да сме по-здрави и качествени…

Read More

Здравословното хранене на работното място е възможно

Балансираното и здравословно хранене може и да изглежда несъвместимо със съвременния стресиран работен ден, но…

Read More

Какво включват уменията за работа в екип

Живеем в общество, работим с хора и работата в екип е от значение за повечето…

Read More