Now Reading
110 000 души ще са заети в сектора на бизнес услугите и технологиите у нас до 2022 година

110 000 души ще са заети в сектора на бизнес услугите и технологиите у нас до 2022 година

 

Българските аутсорсинг компании са повишили разходите си за възнаграждения през 2019 г., като съответно харчовете им за заплати са достигнали дял от 9,3% в общите разходи за възнаграждения в страната, което е ръст спрямо предходната година, когато този дял е бил 8,5%. Тази тенденция се запазва и при вноските за социално осигуряване на аутсорсинг индустрията, които достигат 7,4% от общата стойност на направените вноски за социално осигураване в държавата през 2019 г., спрямо 7% година по-рано. Очаква се тези дялове да растат още до 2022 г.

Сегментът на центровете за споделени услуги (SSC) се откроява като този с най-високи годишни разходи за възнаграждения на компания.

Все пак, трябва да се отбележи, че това се дължи най-вече на размера на компаниите, опериращи в този сегмент, докато заплатите също са над средните за компаниите, занимаващи се с изнасяне на бизнес процеси, заради спецификата на дейността.

Разходите за заплати в центровете за споделени услуги са достигнали 15,3 млн. евро през 2019 г., или близо 6 пъти над средното за цялата аутсорсинг индустрия (2,7 млн. евро). Подобна е ситуацията и при разходите за социални осигуровки, където средното годишно ниво на разходи за социално осигуряване на един център за споделени услуги е достигнало 2,2 млн. евро при средно ниво за цялата аутсорсинг индустрия от 0,4 млн. евро.

Аутсорсингът остава остава печеливша индустрия – нетната му печалба възлиза на 252,1 млн. евро през 2019 г., което е ръст от 8,4% на годишна база.

Обемът на аутсорсинг сектора в България за 2019 г. достига 2,9 милиарда евро. През миналата година постъпленията от сектора са допринесли за 5,5% дял в брутния вътрешен продукт на България, спрямо 5,2% от БВП през 2018 г. За поредна година, аутсорсинг индустрията отбеляза двуцифрен ръст в растежа си, като през 2019 г. оперативните приходи се повишиха с 19,6%, спрямо 20,3% за 2018 г.

Предварителните данни за 2020 г. показват, че дори и през тази година, белязана от криза вследствие на пандемията от коронавируса, растежът ще се запази в рамките на двуцифрени числа. Прогнозите за 2022 сочат, че индустрията ще продължи да се развива и да бъде водещ стълб в българската икономика, като относителния й дял в БВП на България ще достигне 8,9%, твърдят от AIBEST.

See Also

Секторът бележи значителен социален и икономически отпечатък. Той се превърна в „гръбнак” за развитието на новата средна класа в България и за задържането на младите хора в страната, изтъкват от AIBEST. През 2019, само данъците, които аутсорсинг индустрията е платила в държавнаха хазна, са равни на бюджета на Община Казанлък за 2020 г., или малко повече от планираните разходи в бюджетната рамка на Столична община за здравеопазване за 2020 г., изтъкват от асоциацията.

Западна Европа, Обединеното кралство и САЩ са засилили позициите си като водещи  чуждестранни пазари за българските доставчици на аутсорсинг услуги.

София, Пловдив и Варна са трите най-големи аутсорсинг центъра в България, но Велико Търново и Бургас също започват да привличат все повече и повече нови компании.

Pages: 1 2
What's Your Reaction?
Може и по-добре
0
Не ми допада
0
Става
0
Страхотно
0
Супер
0
View Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Mindhire.me | All Rights Reserved

Scroll To Top