Опит

110 000 души ще са заети в сектора на бизнес услугите и технологиите у нас до 2022 година

·

Аутсорсинг индустрията засилва позицията си на предпочитан работодател, за което свидетелства нарастващия брой на заетите в сектора, както и увеличаващите се разходи за служители и платени данъци от компаниите. Това показват данните от Годишния доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за развитието на аутсорсинг индустрията в страната.


Аутсорсинг секторът допринася за 3,5% от българския трудов пазар. Близо 78 000 души са заети на пълен работен ден в индустрията към края на 2019 г. (77 987), или с 5000 повече спрямо предходната година. Дори в предизвикателната 2020 г., индустрията продължава да наема нови хора, и до август 2020 броят на служителите в сектора е достигнал 81 000 души (3 000 служители повече спрямо успешната 2019 г.). Очаква се до 2022 г. броят на заетите на пълен работен ден в аутсорсинг сектора у нас да надхвърли 110 000 души.

Годишният анализ е създаден от SeeNews и включва данни относно 610 български компании, които се занимават с изнасяне на бизнес процесни услуги (BPO) и на ИТ услуги (ITO) през 2019 г. Съотношението между двата подсегмента показва предимство за ITO – 322, докато броят на компаниите в сферата на BPO е 288.

„Ще продължим да бъдем привлекателни за талантите и предпочитан работодател поради възможностите за развитие, които предоставяме на младите хора. През 2020 г. българските компании в сектора показаха световно ниво в предоставянето на надеждни, сигурни, непрекъснати и качествени услуги. Можем само да се гордеем, че успяхме да трансформираме процесите изключително бързо и да преминем към работа от домашен режим. Много от нашите конкуренти в и извън Европа не са били толкова гъвкави и успешни. Трябва да се възползваме от това предимство и да се позиционираме навреме като предпочитана дестинация за услуги с висока добавена стойност пред европейските компании. Степента, до която ще се възползваме от тази възможност през 2021 и 2022 г., ще бъде от решаващо значение по отношение на това как България излиза от кризата, колко добре стои по отношение на глобалните си конкуренти и колко бързо догонва по-старите членове на ЕС по нивата на БВП на глава от населението”, коментира Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на AIBEST и главен изпълнителен директор на A Data Pro.

През 2019 г., аутсорсинг индустрията е платила данъци в размер на 30,5 млн. евро, което е 5,5 млн. евро повече спрямо предходната година. Делът на платените от аутсорсинг сектора данъци в общия обем данъци, платени в икономиката на България през 2019 г., е 2,5%, спрямо 2,1% през 2018 г. Аотсорсинг доставчиците са похарчили средно 1,1% от техните оперативни приходи за данъци.

Pages: 1 2