Социални умения

Невербална комуникация и как правилно да се възползваме от нея

·

Невербалната комуникация има огромно влияние в различни сфери на нашия живот, включително и в работата. Затова е важно как можем да използваме този комуникационен канал, за да изградим добри отношения с колегите и да помогнем на развитието на кариерата си.

Невербалното поведение в работна обстановка има пет основни функции:

Проява на личността. Езикът на тялото, изражението на лицето и гласа дава на хората представа за това кои сме. Човек, който не изпраща никакви невербални сигнали може да се възприема като незаинтереосван или суров. Това не означава, че още на първа среща с работодател трябва да покаже цялата гама невербални възможности. За добро начало е достатъчно малко „открехване на прозореца“ към личността – ръкостискане, усмивка, зрителен контакт, кимване с глава. Умереното количество жестове също подобрява изразителността на речта.

Демонстрация на власт. Невербалните сигнали предоставят информация за социалната йерархия в различна обстановка и особено в работата, където по-често има вертикална структура на взаимоотношенията. Ето защо властта се демонстрира чрез най-различни пози. Забелязали ли сте, че колкото по-голямо място заема шефа, разпростирайки краката си, толкова по-уверен и силен изглежда. Най-елементарна демонстрация на силата (власт) е, когато човек контролира или прекъсва разговор, използва обидна интонация или сериозно изражение на лицето. Разбира се тук жените винаги са оценявани по-негативно от мъжете.

Съществуват и междукултурни разлики – например ако някой бос в Тексас си сложи краката на масата, едва ли ще шокира, но в Япония това се смята за недопустимо. Така или иначе в по-голямата част от хората тълкуват сигналите на правомощията еднакво.

Демонстрацията на подобни силови предимства пред началника не е никак добра стратегия.

Мотивация на хората. Човек може да влияе на хората и без да демонстрира мястото си по вертикалата. Истински ефективното лидерство се основава на харизмата. Такъв лидер е в състояние да направи чудеса за екипа и резултатите. В този случай той/тя поддържа контакт с очите, говори свободно и немонотонно и демонстрира взаимодействие чрез изражението на лицето и жестовете.

Друг елемент на харизмата е способността да заразява с идеи – в този случай лидерът поддържа открита поза, показва интерес и използва най-изпитания метод – усмивката.

Създаване на хармонични отношения. Невербалната комуникация може да спомогне много за благоприятените хоризонтални отношения в екипа. За да предизвика доверието и да разшири обхвата на общуване, човек може да използва стария метод на „огледало“ – повтаряне на пози и движения на събеседника. Доста по-важна е обаче способността да е състрадателен, което се демонстрира с поглед, поклащане на глава, концентрация върху споделяното. Такъв осъзнат акт на емпатия веднага „инсталира“ правилната настройка между хората.

Проява на емоциите. Проявата на емоциите чрез невербални сигнали могат да имат благоприятна роля в работната среда. Ярката демонстрация на чувства има способността да предизвиква верижна реакция, а когато става дума за положителна, това повишава ефективността на работния процес.

Освен това емоционалните прояви са и един вид барометър на екипа. Например, ако служител напусне разстроен кабинета на началника, то това е сигнал за останалите да избягват излишни конфликти.

Разбира се в демонстрацията на емоциите винаги е по-важно човек да е обран, отколкото неконтролиран. Но не бива и напълно да ги крие. Много хора опитват да крият изцяло емоциите си, което ги поставя в лоша светлина като неискрени, особено ако имат постоянна усмивка на лицето си. Такава усмивка е доста тежък и уморителен „емоционален труд“, ето защо в екипа е най-важно човек да се чувства адекватно.