Умения

Мотивация и заплащане – свързани ли са изобщо?

·

През 1993 г. Мicrosoft стартират енциклопедия, наречена Encarta, за която разгръщат всички подходящи поощрения. Плащат на професионалисти да пишат и редактират хиляди статии и на мениджъри да управляват процеса в рамките на бюджета и срока. Две години по-късно стартира друга енциклопедия по различен модел. Започва от двама души, които я правят за забавление и никой не получава никакви пари за нея – Wikipedia.

По това време няма трезвомислещ икономист, който да предрече модела на Wikipedia. Днес никой не помни Encarta, но за сметка на това науката знае, че в битката между външна и вътрешна мотивация винаги печели вътрешната мотивация, автономията, майсторството, целта.

Как са свързани парите и мотивацията? Ето основните факти:

1. Заплатата и удовлетворението от работата са много слабо свързани, а степента на удовлетвореност не зависи от заплатата.

2. Нивото на удовлетвореност от работата при различни групи служители (високо и ниско платени) не се променя.

3. Ако задачата не е интересна и е скучна, външните стимули повишават мотивацията.

5. Отдадеността на служителя към работа е три пъти по-зависима от вътрешните мотиви, отколкото от външните стимули.

6. Ръстът на заплатата води до по-добро здраве, но само до определено ниво. (В САЩ това е 75 000 долара годишно.)

7. Мотивацията зависи от причината за това защо човек се нуждае от пари: в името на властта, заради себеоценка или за да преодолее самооценката (по-ниска) или да повиши нивото на сигурност (по-високо).

8. Удовлетвореността от работата зависи повече от личността на човек, отколкото от заплатата. По-емоционалните, стабилни, общителни, приятни и осъзнати хора са по-склонни да обичат работата си.

Искате ли да научите повече?