Актуално

Microsoft: Хората са по-ефективни, когато работната седмица е по-кратка и има по-малко сътрудничество

·

Изхождайки от идеята, че проспериращите служители са овластените и енергично вършат смислена работа, Microsoft се отдалечават от обичайните показатели за ангажираност на служителите и се съсредоточават върху техния просперитет. Средното ниво на просперитет сред анкетираните е 77% като този показател се разделя на три компонента, установяващи, че важността на работата (79%) и овластяването (79%) се оценяват по-високо от енергичността (73%).

След това авторите се съредоточават върху отговорите на въпроси свързани с просперитета и благополучието на работното място, където също се откроява важността на добрия баланс между професионалния и личния живот. Компанията комбинира резултатите от анкетите с метаданни от календара и имейла на служителите и установяват, че тези хора работят с пет часа по-малко седмично , както и че прекарват пет часа по-малко седмочно в сътрудничество, фокусирани са три часа повече и имат 17 души по-малко в работния си социален кръг. Това означава, че желанието за работа в екип не е гаранция за ефективност.

Според авторите обача проблемът не е в сътрудничеството само по себе си: „Важно е да запомните, че тясното сътрудничество може да повлияе на баланса между работата и личния живот. И мениджърите, и служителите трябва да се уверят, че това няма да се превърне в денонощно задължение.“

С други думи, добре е да работите заедно, но не е добре да очаквате да комуникирате с колеги при всяко внезапно прозрение и във всеки час на денонощието.

Разбира се пълната липса на сътрудничество е също вредна – сред служителите, които не се смятат за проспериращи, най-популярната обща черта е чувството за изолация от липста на екипна работа или неспособност да участват при взимането на решения.

Изводът е ясен – фокусът трябва да пада върху това как се чувстват хората на работните си места и ако трябва да се взимат мерки за намаляване/или увеличаване на сътрудничеството, така че никой да не бъде изоставен или претоварен от общуването с колеги.