Бъдеще

Виртуално ли е бъдещето на обученията в България?

·

След като бизнесите по целия свят отложиха или изцяло преустановиха срещите „лице в лице” в отговор на пандемията, обученията на работното място се явяват като едни от първите засегнати дейности. Според наблюдения на  McKinsey Accelerate в доклада Adapting workplace learning in the time of coronavirus от началото на март т.г., в Северна Америка грубо половината от индивидуалните програми до 30 юни 2020 г. са отложени или спрени, а в някои части на Азия и Европа, цифрата доближава 100%, разкриват от консултантската компания.

Въпреки това, бизнесите не могат да си позволят да натиснат бутона „пауза” спрямо развиването и надграждането на умения и способности, така че пазарът принадлежи на виртуалното обучение.

Какво се случи в България, как реагираха българските компании и по какъв начин адаптираха вътрешнофирмените обучения към новата реалност, разказваме в партньорския проект на Mindhire, в който ви срещаме с професионалисти от технологичната компания Lirex („Лирекс”), специализираната в аутсорсинг на ИТ услуги, процеси и дейности компания Modis („Модис”) и софтуерната продуктова компания Software Group BG („Софтуер Груп БГ”).

Първата част на разговора ни с тях можете да прочетете на този линк, а втората тук.

Преход към системи и платформи за виртуални и дистанционни обучения

В условията на социална дистанция, начинът, по който живеем, работим, правим бизнес, се промени. Повечето събития вече се изнасят онлайн, включително и обученията. Компаниите от технологичния сектор, за голяма част от които обученията са част от процеса по въвеждане в организацията, а после съпровождат цялата кариера на служителите, се преориентираха към разработването на собствени или наемане на готови платформи и системи за провеждане на виртуални и дистанционни курсове и изпити.

От Lirex са предприели уверени крачки в посока въвеждане на онлайн обучения още в края на 2019 г. Този предварително поет курс преди пандемията позволява на технологичната компания да няма сътресения относно начина на провеждане на обучения в новосъздалата се ситуация.

„Имаме разработена собствена система за онлайн обучения и провеждане на изпити. В нея е възможно да се тестват знанията на колегите и да се проследи развитието на всеки в различните области за придобиване на знания”, обясни Радостина Шишманова, директор „Човешки ресурси” в Lirex.

В Lirex имат и ежегодната оценка на представянето на всеки от екипа. Тя неминуемо е свързана с поставяне на цели за развитие и обучение на всеки човек в компанията. Тяхното съпоставяне с постигнатите резултати позволява да се установи и измери ефективността на преминатите обучения. В случаите, в които компанията ползва обучения от външни доставчици, прилага изградена система за отчитане на напредъка.

В Modis също са разполагали и преди кризата с различни виртуални платформи като “MS Teams” и „Skype for Business”, но в допълнение с цел по-високо качество на провеждане на виртуални обучения, са интегрирали и „Zoom” платформата. „Със сигурност направихме и голяма крачка напред, като закупихме лицензи за всички служители на компанията за новата ни e-learning платформа, която предлага обучения от различни направления, включително и различни сертификационни курсове”, подчерта Мария Начева, ръководител на отдел „Обучение и развитие” в Modis.

В Software Group BG също се възползват от възможностите, които предлагат технологиите. Все по-активно използват платформата за дистанционни обучения Udemy и инвестират в разширяване на пакета, който използват с нови функционалности, които да обогатят и осигурят по-интересно съдържание и по-добър опит с платформата. Използват също и платформата Pluralsight и непрекъснато обогатяват вътрешната си система за онлайн обучения с ново съдържание.

„Видео-разговорите са широко възприети, докато провеждаме обученията, за да имаме по-непосредствено общуване, макар и от разстояние. Груповото преживяване и екипното взаимодействие, работата по общи задачи и проекти, непосредственият обмен на опит и знания са съществен аспект от ученето и за да ги осигурим, споделяме екрани, създаваме споделени работни пространства, виртуални класни и дискусионни стаи, чат-групи за определено обучение, общности за учене”, разказа Божана Маринова, директор „Човешки ресурси” на Software Group BG.

Pages: 1 2 3 4