Бъдеще

Възможно ли е човек да се промени?

·

Много хора мислят за това как да намерят призванието си и да променят живота си. Тези въпроси не са от най-простите, но има някои техники, които могат да ви помогнат по пътя.

Ако ви се струва, че трябва да промените нещо в живота, то трябва.
Но преди планирането, трябва да си дадете ясна сметка какво точно искате да промените и да идентифицирате проблемните области.

За да направите оценка, отделно разгледайте основните области в живота ви: любов, приятелство, благосъстояние, здраве, работа, хоби. После оценете всички тях по десетобална скала, което ще ви даде възможност да приоретизирате една област пред друга. Ако резултатите са горе-долу еднакви, то започнете със здравето, защото това тренира волята най-много и дава мотивацията за самоусъвършенстване.

Как да се принудите към действие? В повечето случаи тласък към действие дават най-различни катастрофи – бедност, болест, смърт и тн. Но това изобщо не е задължително условие, за да действате. След като сте решили в каква област искате да се промените и да повишите стандартите си, то трябва да преодолеете страха от провал. Вземете лист хартия и го разделете на две колони под заглавието, например „Искам да съм здрав“. В едната колона опишете всички стари стандарти – какво ще се случи с вас, ако след пет години сте оставили всичко, каквото е? В другата колона опишете новите стандарти – какво ще се случи с вас, ако работите върху себе си.

И така, по какви стандарти искате да живеете? Това е отхвърлянето на реалността.

Действайте. В живота обаче няма баланс, той е безкрайно редуване на постижения и провали.

Но, когато човек знае към какво се стреми и каква е посоката, какви са резултатите, които го очакват, той може да стъпи на пътя на промяната и да се завръща към решението си, когато ентусазмът изчезне.

За да докажете на себе си, че вашите стандарти наистина са нещо от миналото, започнете да променяте избраното си поле днес, точно сега. Отличен пример за мотивация е снимката по-долу.

За да видите промени през годината е достатъчно да се промените само с 1% днес. Всеки ден правете нещо, което ви доближава до целта и ще я достигнете. Много по-бързо, отколкото очаквате.