Актуално

INSAIT обяви докторантска програма на световно ниво от тази есен

·

Институтът по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) обяви докторантска програма по компютърни науки и изкуствен интелект. В областите на програмата са включени машинно самообучение, компютърно зрение, обработка на естествен език, езици за програмиране, верификация, компютърни системи, компютърна архитектура, информационна сигурност, теория, алгоритми.

В рамките на програмата докторантите ще имат възможност да се обучават при големи имена професори от американски и швейцарски университети като Yale, MIT, CMU, ETN Цюрих, EPFL. Стипендиите са от 36 хиляди евро, а програмата е структурирана по същия начин, както в американските и швейцарски университети и е с продължителност до 5 години. В рамките на докторантурата студентите ще участват в обменни програми по три месеца годишно в университетите на своите ментор.

Подробностите, условията за кандидастване, както и самата форма са публикувани в сайта на INSAIT на този адрес. 

Базисните условия са владеене на английски език и завършена (или в процес на завършване) на бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, информатика, физика, математика или електронно инженерство.

Докторантската програма на INSAIT е голяма крачка за организацията по пътя на целта им България да се превърне в място за изследвания и иновации в среда на високотехнологична и конкурентна икономика. Ако и вашата цел е да се развивате като изследователи, учени или предприемачи, целящи създаване на високотехнологични компании, тази програма е за вас.