Актуално

Български HR професионалисти споделят знания и опит в YouTube

·

HR професионалисти представят пред камера реални ситуации от ежедневната си работа в рамките на проект на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) по програмата „Кризата като възможност“.

Проектът е насочен към общностите на студентите и техните преподаватели във висши учебни заведения на територията на Столична община, изучаващи специалности в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси. Целта е видеата да бъдат използвани като част от процеса на обучение и да помогнат на учащите да се поставят на мястото на HR професионалистите и да вземат решения в ситуации, с които експертите се сблъскват в организациите си.

Инициативата се финансира от Столична община, и се администрира от Асоциация за развитие на София. Начинанието е на стойност около 9 000 лв. и ще продължи до средата на месец юни 2021 г., но от БАУХ дават заявка да продължат дейностите свързани с подкрепа на преподавателите и студентите посредством видеосъдържание и други форми и варианти за предаване на практически знания и опит от страна на HR гилдията.

За да отвори пространство за активен диалог между студенти и преподаватели в сферата на управлението на човешките ресурси и HR професионалистите, екипът на БАУХ решава да сложи на масата реални казуси, с които HR професионалистите ежедневно се сблъскват. А за да бъде наистина нагледно, интересно и провокиращо размисъл и диалог, казусите не са просто написани или разказани, те са пресъздадени пред камерата.

В 6 видеоматериала колеги от HR гилдията представят ситуации от реалността. Изпълнител или стратегически партньор на бизнеса е HR мениджърът; съществува ли идеалният кандидат за работа, който може да отговори на всички изисквания на работодателя или компромис винаги е необходим – каква е ролята на HR професионалиста в този процес; как HR професионалистите могат да подпомогнат адаптацията на новите хора в организацията – какво се случва, ако не го направят; каква е ролята на HR мениджърът за установяване на култура на отворена комуникация в организацията и защо това е важно; какво се случва, ако HR мениджърът не успее да устои на изкушението да прави хората в организацията щастливи и удовлетворени винаги и на всяка цена – всички тези въпроси са засегнати във видеата.

Представени са някои възможни отговори и решения, но е оставено пространство за дискусия, за представяне на алтернативни варианти за реакция във всяка от ситуациите.