Кариера

Как се пише частта за постижения в автобиографията

·

Независимо каква работа и в каква сфера търсите, написването на първокласна автобиография е от голямо значение. В нея частта за постижения е много специална зона, от която рекрутърите получават още информация за това какво още, освен предишен опит и квалификация, кандидатът може да донесе за компанията. Тази част също така изпъква, защото е различна и дава поле за ефективни изявления, които подчертават постиженията с количествени доказателства.


На първо място е необходимо да идентифицирате постиженията си.
Изброяването на постижения спомага да разкажете изрично какво сте постигнали в кариерата си – повечето мениджъри са наясно със задълженията, които кандидатът е имал в различни роли, но това, което искат да научат, е колко добре ги е изпълнил.

Достиженията показват три неща: точните действия, които сте предприели в дадена ситуация; уменията и способностите, които сте използвали, когато сте изправени пред предизвикателство; резултатите, които сте постигнали.

Бърз чеклист:

  • Получил ли съм награди, специално признание или повишение?
  • Разработил ли съм нова система или процедура?
  • Идентифицирал ли съм проблеми, които другите не са забелязали?
  • Участвал ли съм в екипни проекти, довели до конкретен резултат?
  • Намалил ли съм разходите, увеличил ли съм приходите?
  • Помогнал ли съм на другите да постигнат целите си, в резултат от моето ръководство?
  • Помогнал ли съм за подобряване на комуникацията и отношенията между различни групи?

Имайки предвид изискванията за позицията, помислете за епизодите от работния ви опит до момента, когато сте преодолявали високи летви, постигали сте финансови цели, подобрявали сте ефективността, демонистирали сте лидерски умения и като цяло сте надминавали очакванията. Ако можете да изведете такъв опит и да го приложите, това са идеалните примери, с които да подчертаете стойността си.

Pages: 1 2