Новата реалност

Да предвидим бъдещето си във времена на криза и несигурност

·

Преди да си дадем сметка какво лично можем да направим, за да намалим шансовете си да останем без работа по време на криза, трябва да видим широката картина. Когато сме наясно с нея, ще разберем и защо някои професии са уместни и търсени, а други не.

Независимо какво работим, каква професия избираме или към какъв бизнес се насочваме, то всички в някаква степен (зависеща от региона и икономическото развитие) сме засегнати от няколко глобални тенденции. Сред тях са глобализация, индивудуализация, споделяне на труда, икономиката на споделяне, интелигентно потребление, дигитализация, роботизация, екологичност, стареене и т.н.

Тези тенденции постигат съответни ефекти:

Глобализацията води до по-висока конкуренция и способност за работа от всяка точка на света, до всяка компания.

Индивидуализацията постига ефекта на умора от серийните продукти и желание за себеизява.

Разделението на труда – до все по-тесни специализации.

Интелигентното потребление води до ефекта на информираните покупки (сравняваме цени, качество, преценяваме важност, възможност за отлагане и т.н).

Споделената икономика довежда до това, че всичко се отдава под наем (коуоркинг, автоматично и самостоятелно споделяне, лизинг, оборудвания, а в бъдеще и споделяне на служители и т.н).

Автоматизацията постига ефективност, чрез използването на информационни системи, което пък води до промяна в работата на хората и разрабоване на нови инструменти.

Роботизацията е следващата стъпка в автоматизацията – ще се роботизира всякакво производство, монтаж, сортиране, доставки. Където има повтарящи се операции, човешкото участие ще бъде елиминирано. Но пък ще се появят нови специалности в създаването, конфигурирането и поддръжането на роботизираните решения.

Дигитализацията най-общо е преводът на всички процеси и предмети от живота ни на електронен език.

Стареенето – увеличаването на средната продължителност на живота – ще доведе до пенсиониране в по-напреднала възраст, което пък от своя страна ще наложи смяна на професиите в рамките на живота и общата необходимост от нова култура, икономика и общество, готово за работещи възрастни хора.

Грижата за собственото здраве ще е все по-актуално с оглед на по-високата възраст за пенсиониране и времето, което се освобождава, благодарение на технологиите. Появяват се както лични треньори, психолози, лекари, така и индивидуални диагностични системи – умни часовници, например. Хората все повече се опитват да избират продукти и услуги, които работят в полза на грижата за здравето – лично и на близките им.

Екологичността ще доведе множество ефекти – променя се отношението не само към храната и опаковките, но и към качествата на работодателя, например (не е престижно да работите там, където природата е отровена). Екологичното отношение ще се отрази и на взаимоотношенията ни с приятели, партньори, служители. Тоест, влиянието на положителните емоции става толкова важно, колкото и материалното положение.

Като използваме тази обща информация от по-широката картина, можем да оценим доколко реалността и плановете ни се вписват в тези тенденции и ефектите от тях.

Ако ситуацията не се вписва в нещо по-горе, то следва да обърнем внимание, защото вероятно сме изложени на риск да загубим работата си или да не намерим работа. Следващата крачка е да разберем какво да направим, какво ново да научим и как да променим подхода си, така че да постигнем стабилност.