Freelance

Как да проверите лесно адекватността на бизнес идеята си?

·

3. Колко ясно е определена нишата ви?
Това също е винаги важен въпрос, но особено сега е жизнено важен. Помислете за това, че освен за вас, ситуацията се променя и за хората, които ще ползват услугата или продукта ви. Целевата ви аудитория може да има нови изисквания. Какви са те? Знаят ли хората ясно и кратко какво предлагате и как? Разбират ли посланието ви? Помислете за свежите тенденции и опитайте максимално да определите нишата си.

4. Какво мислят хората за бизнес идеята ви?
Най-добрият начин да се разбере колко добра е вашата идея, е да питате. Но не само приятели и близки (които обикновено окуражават), а безпристрастни хора. Опитайте се да разберете мнението на незаинтересовани от успеха ви хора, които биха могли да станат потенциални клиенти или инвеститори. Проведете онлайн анкети и събирете обратна връзка в социалните мрежи например. Внимавайте за това как са поставени въпросите и не проектирайте върху тях своите хипотези.

В крайна сметка в новите реалности успех ще постигнат идеите, които се адаптират към нуждите на пазара и променящите се предпочитания на потребителите. А за да постигнете стабилност в дългосрочен план, способността да пренаредите приоритетите си, след като сте извлекли уроците, е най-важното умение.

Pages: 1 2