Freelance

Как да проверите лесно адекватността на бизнес идеята си?

·

Най-важното пред една бизнес идея е не само да се подходи с ентусиазъм към нея, а и да се направи оценка на шансовете за успех (особено много в настоящите условия на пандемия).

За да го направите, трябва да отговорите на 4 въпроса:

1. Вписва ли се бизнес идеята ви в новите реалности?
Внимателно преценете дали планът ви отговаря на реалностите на момента – много е възможно нещата, с които сте решили да се захванете, да се явяват лукс към момента или да има дори още по-голяма нужда от услугата или продукта, който искате да развиете. Обмислете добре елемента на живия контакт и внимателно преценете дали и доколко новата идея може да бъде изнесена онлайн.

2. Колко е наситен пазара?
Този вечно актуален въпрос е дори още по-важен във време на криза. Много от нововъзникващите бизнеси в период на рецесия после споделят, че им е било по-лесно да привлекат вниманието, поради по-ниската конкуренция. Но анализът на пазара остава изключително важен елемент от бизнес плана ви. Ако пазарът е вече наситен, може би е по-добре да потърсите още опции. От друга страна, ако се занимавате с нещо, с което никой не се занимава, замислете се дали няма причини за това? Може би има фактори, които не сте обмислили? В такъв случай помислете дали съществуват някакви скрити фактори, които може би не знаете. Ако идеята ви се намира оптимално между наситен пазар и пълна липса на конкуренти, опитайте се да разберете каква е наличната конкуренция и я анализирайте много внимателно.

Pages: 1 2