Опит

Expert hints: Лидерство в период на несигурност

·

В коучинг сесия с клиентка мениджър Човешки ресурси долових умора в гласа й. В разговора ни стана ясно, че в последния месец интензивно размества голям брой служители в други групи на компанията поради загуба на голям ключов клиент. Въпреки стреса, гласът  й звучеше зареден с ентусиазъм.


🎁 За много хора тази година е предизвикателство по ръба на стабилността и промяната, в което всеки преодолява ключови личностни ограничения. В това често има неочакван подарък. За хората в бизнеса тази несигурност е възможност за голямо лично израстване като лидер. Какво е лидерство днес? Все повече комплекс от качества отвъд мисловния интелект и въпрос на емоционална зрялост и слушане със сърцето. Тези пет поведения помагат особено силно за придвижване напред когато картата не дава достатъчно яснота за територията пред нас:

🎯 1. Свързване и грижа за другите. В глобална криза мозъкът работи на режим за оцеляване. Какво ще се случи с мен, семейството ми, работата ми? Тази тревожност се лекува с емпатия, отваряне на пространство за изслушване и споделяне, а не в отдел „Правни отношения“, каквито и решения да налага бизнесът. Лидерът слуша със сърцето си и се отваря за емпатия. Докато стресът и умората надделяват, лидерско поведение е да останеш спокоен, центриран, умерен, мислещ без осъждане, отворен към това, което не е пробвано.

🎯 2. Гъвкавост и креативност. В период на неочаквани събития излизат напред хора, които функционират добре на високи нива на несигурност и се справят само с няколко парчета от пъзела. Един от ресурсите тук е интуицията подпомогната от неуморна наблюдателност, фокус, и анализ на възможни алтернативи, които подкрепят целта, а не процедурата измислена в други времена. ⌛

🎯 3. Смелост и решителност. Видимата решителност повдига духа на групата и доверието в силата на общия ресурс. Това изважда най-доброто от всеки един неин член и поддържа колективната енергия в изследването на най-добрите решения за наличните предизвикателства.

🎯 4. Овластяване на другите. Този нов термин в бизнес езика ни звучи тромаво и означава едно – да окуражим. В световен план старшият корпоративен мениджмънт все повече сменя модела на управление от йерархичен към мрежи от екипи. Подкрепянето на мениджъри да бъдат лидери в криза означава и даване на „карт бланш“ за действие, и за поемане на отговорност. За това също е необходима правилната организационна структура.

🎯 5. Окуражаване на екипност. Лидерът гледа през очите на цялата система. За това помага работна среда ориентирана към колективни решения и взаимодействия. В такава среда всеки се чувства емоционално защитен и е готов да даде най-доброто от себе си, както и да остави принос на работното място.


Даниела Кисова е професионален сертифициран коуч (PCC), акредитиран от Международната Коуч Асоциация (ICF). Специализира в дълбока трансформация и преодоляване на житейски кризи чрез преработване на ограничаващи личностните модели. В бизнеса специализира в изграждане на устойчиви бизнес модели и работни взаимоотношения, Има повече от 16 години международен мениджърски опит, включително в корпорации от листата на Fortune 500.