Умения

С мениджър или с лидер работите?

·

Има разлика между мениджъри и лидери и е важно да ги познавате, ако целите да укрепите съответно мениджърските или лидерските си умения.

Човек може да има лидерски, но не управленски качества и познавайки реалността да си даде сметка, че има нужда от помощ в бизнеса.

Познаването на разликите е полезно и за служителите и за формирането на техните очаквания.

Накратко:

  • Мениджърите си поставят цели – лидерите създават визия.
  • Мениджърите поддържат установен ред – лидерите правят промяна.
  • Мениджърите контролират рисковете или ги избягват – лидерите са готови да поемат рискове.
  • Мениджърите работят върху краткосрочни цели – лидерите са фокусирани върху цялостната картина.
  • Мениджърите изграждат системи, а лидерите изграждат взаимоотношения.
  • Мениджърите задават задачи и дават указания – лидерите инструктират за посоката.
  • Мениджърите имат подчинени – лидерите имат посветени сътрудници.