Контакти

Важно е да сме свързани. Благодарим за изпращането на въпроси, идеи, предложения, обратна връзка и всичко друго, което вярвате че ще помогне пространството ни да бъде още по-ценно и смислено за Вас и останалата част от привържаниците ни.

Може да се свържете по много начини: