За нас

Майндхайър е дигиталното място за съвременно кариерно и личностно развитие. 

Майндхайър е платформата, която надгражда кариерната екосистема в района, в който оперираме.

Майндхайър е интересна, автентична, свежа и жива. Ние ценим, откриваме и споделяме идеи и информация, които са значими. Полезни сме за тези, които наистина опитват и за които мотивиращата работа и стремежа към хубав живот вървят заедно. Ние мислим прогресивно и свързваме хора и организации по смислен начин.

СПОДЕЛЯМЕ идеи и информация, които са важни – в кратки форми. Съдържанието ни е достъпно, надеждно, полезно и лесно се споделя в различни формати.

АКТУАЛНИ СМЕ. Външният ни вид е свеж и модерен. Подходът ни към съдържанието, стила и създаденото присъствие уважават местата, където е нашата аудитория.

СВЪРЗВАМЕ компании и възможности с точните хора. Активираме платформа, която е пълноценна за приятелите и партньорите ни.


Стани Майндхайър ПРИЯТЕЛ

Ние сме позитивно и оптимистично настроени и искаме да изграждаме мрежа от приятели със сходно мислене, които могат също да бъдат и посланници на идеята. Подобна идея изисква активен диалог с адиторията ни и това е един от най-силните канали, който предвиждаме. Приятел може да стане всеки, който допринася с уместни идеи, мисли, съдържание, или просто споделя нататък.

Стани Майндхайър ПАРТНЬОР

Искаме да предоставяме безплатно съдържание на аудиторията ни и затова ще привличаме и ще го правим полезно и за професионална мрежа, която да прави възможно съществуването ни. Стартирахме с няколко възможности за целта и те ще се увеличават с нашето развитие.


Запознай се с част от екипа на Майндхайър:

Елена Миланова
Head of Content

elena.milanova@mindhire.com

Андриан Георгиев
Social Media Manager

Ивона Константинова
Social Media Manager

–––––––––––––––––––––––––––

Мая Миланова, Момчил Цеков
Co-Founders
connect@mindhire.me