Кариера

Списък на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа

·

 

Въпроси относно заплатата

Какви са Вашите изисквания за заплата?

Какво би Ви мотивирало да вземете работа за зпо-ниска заплата?

Заключителни въпроси

Имате ли още въпроси към мен?

Има ли въпроси, които забравих да задам?

Може би нямахме време да обсъдим нещо. Имате ли какво да добавите?

Pages: 1 2 3 4 5 6