Кариера

Списък на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа

·

 

Въпроси за новата компания

Те ще ви помогнат да проверите дали сте се подготвили за интервюто:

Какво знаете за нашата компания?

Използвали ли сте нашите продукти? Какво мислите за тях?

Познавате ли някой от нашите служители?

Какво мислите за уебсайта на нашата компания?

 

Въпроси за вашите силни и слаби страни

Събеседникът ще зададе въпроси, за да разбере вашия характер.

Какво смятате за най-силното си качество?

Как се справяте със стресови ситуации?

Кое е основното Ви професионално постижение?

Какво смятате за Ваши слабости?

Назовете едно нещо, в което бихте искали да станете по-добри. Как смятате да го постигнете?

Pages: 1 2 3 4 5 6