Кариера

Списък на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа

·

 

Въпроси относно междуличностните умения

Имали ли сте някога проблем с колега или мениджър?

Мислите ли, че знаете как да работите в екип? Дайте пример.

Как се справяте с конфликтни ситуации? Дайте пример.

Как биха Ви описали шефа и колегите ви?

Какъв е Вашият стил на лидерство?

Как бихте описали Вашия стил на работа?

Разкажете ни как се справяте с проблемен колега.

Какво ще направите, ако разберете, че шефът Ви греши по някакъв проблем?

Pages: 1 2 3 4 5 6