Кариера

Списък на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа

·

 

Въпроси относно вашия професионален опит.

Важно е интервюиращият да научи за вашия опит и да разбере дали сте подходящ за работата на сегашна позиция:

Разкажете ни повече за Вашия опит. Нека да разгледаме Вашата автобиография.

Защо искате да напуснете текущата си работа?

Какво обяснява пропуските между работните ви места?

Опишете трудна ситуация на работното място и как се справяте с нея.

С какво постижение се гордеете?

Дайте пример от опита Ви за надхвърляне на обичайните изисквания за изпълнение на задача.

Опишете типичния си работен ден.

Pages: 1 2 3 4 5 6