Кариера

9 трудни въпроса по време на интервю, за които трябва да сте готови

·

Всеки рекрутър трябва да си отговори на три основни въпроса, за да разбере дали сте подходящи за работата, за която кандидатствате: Ще може ли кандидатът да свърши работата? Ще върши ли кандидатът работата? Ще се впише ли кандидатът в корпоративната култура на компанията?

Тези три въпроса се задават чрез други с различна конотация, така че мениджърът по наемане да си създаде впечатление, да ви опознае възможно най-пълно, за да вземе правилно решение. Вашата задача е да отговорите на всички въпроси, така че в крайна сметка да отговорите с „Да“ на основните три.


Някои въпроси са по-сложни, по-необичайни и изненадващи. Точно, защото са такива, трябва да обмислите отговорите си внимателно. Например:

„Да се върнем към предишната Ви работа: какво й липсваше, какво търсите в желаната от Вас позиция?
С този въпрос мениджърът иска да разбере защо сте напуснали предишната работа. Да приемем, че отговорите „Нямах достатъчен достъп до шефа и това затрудняваше работата ми и решаването на проблеми.“, тогава може да ви попита „Можете ли да дадете конкретен пример за решение, което сте взели сами, поради факта, че не сте могли да се консултирате с мениджъра?“. Отговорът на този въпрос ще даде възможност на наемащия да разбере как взимате решения и имате ли нужда от консултиране с ръководството.

“От какви качества на предишния ви началник се възхищавахте и кои ви дразнеха?”
Може никога да не чуете този въпрос, но обмислете го внимателно, за да не сте изненадани. Навлизането в тази територия може да е опасно – рекрутърът се опитва да разбере колко сте тактични, как отговаряте на трудни въпроси и да определи стила на лидерство, който ви харесва (и дали съответства на този в компанията). Ако сте определили черта „любима“, която не отговаря на културата на компанията или работодателят не я харесва, тогава най-вероятно няма да се класирате за тази позиция.

“Как бихте казали на служител, който е работил във фирмата от 25 години, че позицията му се съкращава и компанията вече няма нужда от него?”
Този въпрос е повече от реалистичен предвид настоящото състояние на нещата на пазара на труда. Компаниите се опитват да намалят броя на работните места, за да останат на повърхността. Естествено, ако кандидатствате за лидерска роля, тогава ще трябва да се справяте с подобни ситуации. Работодателят ще иска да знае как ще кажете на човека за това, за да го разстроите възможно най-малко, ще му благодарите ли за годините, които той е дал на компанията.

“Каква награда бихте искали да получавате за добре свършена работа?”
Този на пръв поглед много прост въпрос помага на интервюиращия да разбере какво ви мотивира: пари, допълнително свободно време или официално признаване на вашите заслуги. Ако провеждате интервюта за ръководна позиция, тогава е възможна промяна на този въпрос: Как ще възнаградите служителите си? Мениджърът иска да знае дали ще се отнасяте към подчинените си така, както бихте искали да се отнасяте към вас.

“Можете ли да дадете пример за ситуация, в която вие и вашият мениджър сте имали разногласия и как сте ги разрешили?”
Интервюиращият ще се опита да разбере дали поемате отговорност за различията или се опитвате да обвините шефа. Рекрутерът иска да знае как ще изградите комуникация и на какво основание могат да възникнат конфликти.

„Как ще демонстрирате почтеност в работата си?“
Почтеността е широко понятие. Повечето хора смятат, че са почтени, но можете ли да обясните на конкретен пример за работна ситуация какво е това? Интервюиращият определя дали разбирате термините, които използвате.

“Моля, разкажете ни за вашия опит в работата с по-старото и с по-младото поколение.Назовете три качества, които оценявате и в двете.
Работодателят иска да знае как работите с хора от различни възрасти. Ако провеждате интервюта за ръководна длъжност, тогава интервюиращият ще се интересува от това какви качества на хора от различни поколения ще използвате, за да постигнете целта.

“Въз основа на нашия разговор, можете ли да ме убедите, че вие сте най-компетентният служител, който бихме могли да наемем за тази позиция?”
Интервюиращият иска да знае дали имате добра представа за работата, която трябва да свършите, и дали разбирате какво се очаква от вас.

“Поглеждайки назад към предишната си работа в други компании, можете ли да опишете подробно коя култура е била най-близо до вас и защо?”
Интервюиращият иска да разбере кой тип корпоративна култура е най-близо до вас. Това е един от най-важните критерии за избор на служител.