Кариера

9 идеи за въпроси, които да зададете на интервюто ви за работа

·

Кои са ключовите постижения, които бихте искали да видите в тази роля през следващата година?

Какъв е вашият (или на бъдещият ми шеф) стил на ръководство?

Какъв тип хора са успешни тук? Какъв тип хора не са?

Какво е едно ключово за успеха на тази компания?

Как започнахте в тази компания? Защо останахте?

Какви са сроковете за вземане на решение за тази позиция? Кога трябва да се свържа с вас?

Каква е вашата система за възнаграждение?

Каква информация се споделя със служителите (приходи, разходи, оперативни показатели)? Как се споделя информацията? Как да получа достъп до информацията, която ми е необходима, за да имам успех в тази работа?

Какъв е ритъмът на работата тук? Какво е натоварването (годишно, седмично, месечно) Равномерно ли е разпределено натоварването или има кризисни дни?

Pages: 1 2